Advertisement
Advertisement
Advertisement

Narmy101

  • 0 Followers
  • Member since February 2022

Overall Stats

0

Total tournaments organized

0

Total matches played

1

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

0

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

1

Finished 3rd

Top 10

0

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
  • Apex Legends
Overall Win Rate
Icon trophy empty

Không có dữ liệu về tỉ lệ thắng

Số liệu thống kê tỷ lệ thắng của bạn sẽ xuất hiện ở đây khi bạn tham gia các giải đấu.

Community Stats

1

Tournaments

0

Matches

0

Events